انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

زهرا استادزاده بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۶۳
شهرستان قم
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی Zahraphoto26@gmail.com
سایت اینترنتی www.zahraostadzadeh.com
آدرس اینستاگرام Zahraostadzadeh
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نمایشگاه گروهی عکس روستا آبادگروهیمصلی تهران1402/07/12
2 نمایشگاه عکس گروهی اربعین با عنوان سبایاگروهیبهشت مادران. تهران1401/06/21
3 نمایشگاه عکس گروهی با عنوان قهرمانان معمولیگروهیدانشگاه تهران1398/12/29
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی مقدماتیمدرسه اسلامی هنر. قم1398/02/011398/03/30
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 سوگواره عاشورایی عکس هیاتتهران1400/09/14رتبه اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دوره آموزشی ساخت کتاب . Internathion Artistic photobookگالری گذار1396/02/161396/02/19
2 گواهی پایان دوره آموزش عکاسی . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسیمای مهان قم1384/04/011384/06/31
3 گواهی پایان دوره آموزش عکاسیسازمان فنی و حرفه ای کشور1384/11/301384/11/30
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 آژانس عکس مستند سودبیر عکستهران1397/06/151401/12/30
2 خبرگزاری مهرعکاستهران1402/06/151402/12/30