انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

علیرضا ناصری بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۴۱
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی طبیعت
پست الكترونیكی a.naseri1341@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام alireza_photography2
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 عکاسان ازادگروهیتهران و مراکز استانها1397/09/13
2 عکاسان ازادگروهیتهران و مراکز استانها1398/06/14
3 عکاسان ازادگروهیهمدان1397/10/15
4 عکاسان ازادگروهیاصفهان1397/12/04
5 عکاسان ازادگروهیبیرجند1397/11/13
6 عکاسان ازادگروهیقاین1397/11/21
7 عکاسان ازادگروهیهمدان1398/07/20
8 عکاسان ازادگروهیرشت1398/09/30
9 عکاسان ازادگروهیاصفهان1398/11/15
10 عکاسان ازادگروهیشیراز1398/10/21
11 عکاسان ازادگروهیکرمانشاه1398/08/18
12 نفسهای شهرگروهیگاری پردیسان1394/11/10
13 معماری اسلامیگروهیعراق / نجف1398/01/19
14 خشت های طلاییگروهیاصفهان1398/12/14
15 فصل چهارمگروهیفرهنگسرای فردوس1395/12/14
16 7 دوره 10 روز با عکاسان ایرانگروهیخانه هنرمندان تهران / بخش دانشجویی1397/09/13
17 سفر در طبیعت ایرانگروهیتهران / گالری بهزاد1391/07/22
18 نمایشگاه عکاسان ازاد - مستندگروهیتهران و مراکز استانها1400/07/08
19 دومین جشنواره عکس میراث ماندگار بیرحندگروهیبیرجند1402/03/05
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 اصول عکاسی/ شناخت دوربین/فتوشاپتهران / حضوری و غیر حضوری1399/12/301402/01/01
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 مسابقات شهریتهران / شهرداری تهران1392/10/10اول
2 مسابقه عکس معمارنه از ورای میدانتهران / دانشگاه خاتم1398/11/10تقدیر شده
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دوره عکاسیانجمن عکاسان نگاه1389/09/171389/12/26
2 کارشناسی عکاسی تبلیغاتیدانشگاه علمی . کاربردی واحد 38 تهران . مدرک اماده است1394/05/201394/05/20
3 کاردانی نقاشیعلمی کاربردی میراث فرهنگی تهران1389/07/011391/10/20
4 کارشناسی ارشد - مرمت اشیاء و اثارفرهنگیدانشگاه تهران / دانشکده هنر / باغ ملی / یک ترم و انصراف1394/12/011395/04/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسان ازاد /فیسبوکمدیر گروهتهران1393/04/011402/03/31
2 وزارت دفاعمنابع انسانی - تبلیغاتکرمانشاه - تهران1362/07/011390/12/29