انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ميثم علیرضایی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۹
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - طبیعت - معماری
پست الكترونیكی meysamalirezaie@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام Meysamalirezaie
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فدراسیون ورزشای زورخانه ایعکاستهران1396/01/021397/01/02
2 شرکت تبلیغاتی بلنگوعکاستهران1395/01/021396/01/02
3 کارمانوعکاس فیلم بردارتهران1398/01/011401/03/15
4 مهیارانعکاستهران1387/01/021393/01/02
5 PGTعکاس فیلم بردارتهران1395/01/011395/01/01