انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

بی بی فهیمه حسینی زهرایی بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۵۵
شهرستان مشهد
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی - طبیعت - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی fahime.zahraiy@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام fahime_zahraei
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 کاشمر ازنگاهانفرادیکاشمر1390/01/21
2 آثار عکاسی اعضا سینمای جوانانگروهیمشهد-مجتمع امام رضا1381/02/10
3 سایه های خیالگروهیزاهدان1383/09/15
4 فتوواک2018گروهیمشهد1397/12/11
5 نماز و عاشوریانگروهیمشهد1392/12/17
6 لب دریا-ردبای زمستان-زلزله بمانفرادیشبکه مجازی آگاه فیلم1389/11/20
7 عکسهای برتر سالگروهیتهران.دوربین نت1398/05/25
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی مقدماتیخانه کارگر مشهد1397/05/011398/12/15
2 عکاسی 1 و عکاسی2هنرستان هنرهای زیبا-هنرستان غیر انتفاعی سپهر معرفت1401/07/011402/03/20
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 روز جهانی دیابتمشهد1397/09/13دوم
2 سایه های خیالزاهدان1383/09/15اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کانون گسترش فن و هنرعکاسی خراسانمسئول دفترمشهد1395/01/151399/04/14