انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

رحیم بنی اسد آزاد بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۰
شهرستان كرمان
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - مستند اجتماعی - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی rahim.azad60@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام rahim_baniasadazad
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 عکاسی مطبوعاتیانفرادیگالری فریاد کرمان1390/04/02
2 اولین سالانه عکس کرمانگروهیموزه صنعتی کرمان1393/06/02
3 دومین سالانه عکس کرمانگروهیموزه صنعتی کرمان1394/06/05
4 جشنواره ملی عکس آیاتگروهیموزه صنعتی کرمان1397/08/10
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 دومین جشنواره هنر و رسانه حوزه هنری کرمانسالن برق کرمان1391/05/12تقدیر شده
2 جشنواره عکس عاشورایی ده زیارسالن برق کرمان1394/12/10رتبه دوم
3 چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها کرمانسالن دانشگاه هایتک1394/05/15تقدیر شده
4 چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها کرمانسالن دانشگاه هایتک1394/05/15رتبه اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کارگاه نقد عکس مستند اجتماعی و مردم نگاریجشنواره عکس امید1392/02/141392/02/18
2 دوره آموزش عکاسیباشگاه خبرنگاران جوان1389/05/011389/05/01
3 کارگاه مبانی سواد بصری و درک تصویریجشنواره عکس دوربین نت فرهنگسرای رسانه تهران1391/06/151391/06/15
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 هفته نامه استقامت کرمانعکاس و دبیر عکسکرمان1388/05/051397/02/07
2 خبرگزاری ایسناعکاسکرمان1391/05/101399/04/31
3 هفته نامه مهر کرمانعکاس و دبیر عکسکرمان1389/01/151389/12/15
4 هفته نامه فردای کرمانعکاس و دبیر عکسکرمان1393/10/011397/02/01
5 ضمیمه کرمان روزنامه گلعکاس و دبیر عکسکرمان1389/01/151389/12/01