انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد منصف مجرد بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۴
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی
پست الكترونیكی mzmonsef@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 اولين نمايشگاه عكس نانگروهیتهران1388/07/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره عكس خيامايران1395/02/31پذيرش
2 بين آسمان و زمينكشور اسلووني1392/12/07پذيرش
3 اسمت ويكانگلستان1392/12/07پذيرش
4 جشنواره بين المللي عكس هلندهلند1392/12/07پذيرش
5 بريستولانگلستان1392/12/07پذيرش
6 آل آرژانتينآرژانتين1393/10/16پذيرش
7 وارنابلغارستان1395/07/03پذيرش
8 southamptonانگلستان1396/02/23پذيرش
9 مسابقه سراسري عكس آبتهران-اتاق بازرگاني-يونسكو1394/11/12پذيرش
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی