انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

آیین شاهرودی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۸
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی
پست الكترونیكی aein_shahroodi@hotmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 بیش از 30 نمایشگاهگروهی 1390/10/10
2 بیش از 20 نمایشگاه-- انتخاب نمایید -- 1389/07/18
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسیآموزشگاه هنرهای تجسمی خلاق1393/12/011400/09/12
2 عکاسیهنرستان هنرهای زیبای تهران1397/07/011400/09/12
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فصلنامه عکاسی خلاقمدیرتهران1383/10/011393/12/01
2 آموزشگاه هنرهای تجسمی خلاقصاحب امتیازتهران1393/12/011400/09/12