انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد دولتشاه بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۲
شهرستان شیراز
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی dolatshah.m@gmail.com
سایت اینترنتی www.dolatshah-studio.ir
آدرس اینستاگرام mohammaddolatshah
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 شیرازانفرادیگالری سرو ناز1397/02/06
2 دومین جشنواره شیراز امروزگروهیباغ ملی شیراز1394/02/30
3 سومین جشنواره عکس شیراز امروزگروهیتالار حافظ1395/05/19
4 امید به زندگیگروهیبیمارستان امیر شیراز1396/11/08
5 رویداد هنری روز شیرازگروهیگالری رایزن تهران1397/02/14
6 نمایشگاه عکس پارآشوگروهیگالری وصال1397/10/03
7 نمایشگاه عکس همه هنرمندان شهرگروهیگالری افدستا1394/02/25
8 همه هنرمندان شهر نگارگریگروهیگالری مانی1394/02/27
9 صنایع دستی پتروشیمیگروهیسالن پتروشیمی شیراز1394/01/15
10 نگارگری پارک هنر شیرازانفرادیپارک هنر شیراز1394/05/01
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 جشنواره عکس شیراز امروزجمعی از عکاسان و محمد دولتشاهشهرداریی شیراز9786007669952100011394
2 رویای سرزمین پارسمصیب امیری- و عکسهای جمعی از عکاسان و اینجانبمیراث فرهنگی فارس9786005723663100011396
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 تدوین فیلم با پریمیر-فتوشاپ-فیلم نامه-فیلمبرداری-پریمیردانشگاه پیام نور1400/02/021400/05/30
2 فتوشاپ-پریمیرموسسه فرهنگی هنری شیخ صدوق سپاهان اصفهان1387/01/011388/02/01
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 سومین جشنواره ملی عکس شیرازشهرداری شیراز1395/05/19دو بخش منتخب
2 دومین جشنواره عکس شیرازشهرداری شیراز1394/02/30منتخب عمران
3 رویای سرزمین پارسگالری آب1396/03/04منتخب و چاپ
4 همه هنرمندان شهرافدستا1394/02/30منتخب
5 مسابقه عکاسی شیرالات کاویان با محوریت آبآن لاین1399/03/02عکس برتر
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 قوانین و مقررات ایمنی پروازاسپاد سپهر -سازمان هواپیمانی1400/10/211400/10/21
2 عکاسی تبلیغاتیدانشگاه پیام نور-استاد ولی نژاد1396/02/011396/03/05
3 آیین حضور در نمایشگاه هاپارک علم و فن آوری شیراز1397/07/181397/07/18
4 طراحی گرافیکفنی حرفه ای1388/09/301388/10/20
5 پریمیرفنی حرفه ای1388/09/291388/10/21
6 رایانه کار درجه2فنی حرفه ای1387/03/231387/05/03
7 فتوشاپفنی حرفه ای1387/11/211388/01/19
8 رایانه کار درجه 1فنی حرفه ای1387/09/211387/10/29
9 فری هندفنی حرفه ای1388/07/301388/08/18
10 عکاسی عمومیفنی حرفه ای1395/10/201395/11/20
11 کارشناسی عکاسیدانشگاه پیام نور شیراز1394/07/031397/10/06
12 کارشناسی ارشد عکاسیموسسه اموزش عالی نیما محمد اباد1399/10/041401/10/03
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه پیام نوردبیر انجمن علمی عکاسیشیراز1397/09/101398/09/10
2 دانشگاه پیام نوردبیر انجمن علمی عکاسیشیراز1395/09/221396/09/22
3 شرکت صنایع انرژی پارس دناروابط عمومی و آی تیشیراز بندر عباس عسلو1395/03/051395/03/05
4 شرکت ابزار نفت راه ابریشممدیر عاملشیراز1401/12/311401/12/31
5 استودیو دولتشاهمدیرشیراز1397/03/021401/03/03