انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

علیرضا عقبایی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۹
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - سینما - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی parsataak@gmail.com
سایت اینترنتی parsataak.com
آدرس اینستاگرام parsaa.taak
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 ماناهنر ایرانیگروهیارمنستان1397/11/12
2 ماناهنر ایرانیگروهیگرجستان1397/11/12
3 ماناهنر ایرانیگروهیایران1398/02/01
4 رقص سایه هاانفرادیایران1397/04/03
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 مسابقه بین المللی عکس تیاتر اوکرایناوکراین1402/04/03دوم
2 جشنواره عکاسی خیامایران1401/03/01نامزد جایزه
3 مسابقه بین المللی عکس تیاتر اوکرایناوکراین1401/03/01نفر اول
4 جشنواره فجر سال ۹۸ایران1398/11/11برگزیده نمایشگاه
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی