انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

میترا طاهری ئیلاق بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۴
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی mitrataheri1@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 حیاطانفرادیهلند1382/02/21
2 خزر تا خلیج فارسگروهیتهران1392/04/11
3 سوگواره عاشوراگروهیتهران1385/03/17
4 اولین دوره ی نمایشگاه بافت فرسوده شهر تهرانگروهیتهران1388/10/29
5 نخستین جشنواره بین اللملی هنرهای تجسمی فجرگروهیتهران1387/11/12
6 هفته ی فرهنگی ایران انگلیسگروهیلندن1380/03/21
7 نخستین جشنواره ی عکس کودککودکگروهیتهران1381/09/25
8 تمرین عکاسی با استاد فرنودگروهیتهران1381/10/12
9 کتاب سال ایرانگروهیتهران1389/05/10
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 پژوهشی در کتابهای غکاسی چاپ شده در ایرانمیترا طاهری ئیلاقانتشارات نگارینه9467533772200011384
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 اولین جشنواره ی هنرهای تجسمی فجرتهران1387/11/12راهیابی به بخش نهایی
2 اولین جشنواره عکس کودکتهران1381/09/25راهیابی به بخش نهایی
3 اولین جشنواره ی عکس خزر تا خلیج فارستهران1392/04/11راهیابی به بخش نهایی
4 اولین مسابقه ی هنری بافتهای فرسوده تهرانتهران1388/10/29راهیابی به بخش نهایی
5 سومین سوگواره ی عاشوراتهران1385/03/03راهیابی به بخش نهایی
6 اولین هفته ی تبادل فرهنگی دانشجویان ایران و انگلیسلندن1380/09/12راهیابی به بخش نهایی
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی مستندماه مهر1388/02/081388/08/16
2 تاریخ هنر معاصرماه مهر1387/09/031387/12/25
3 فلسفه هنرماه مهر1389/02/251389/04/16
4 وورک شاپ با عباسخصوصی1379/12/101379/12/10
5 اشنای با عکاسی معاصر 1 و 2ماه مهر1389/04/201389/07/30
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1    0/0/00/0/0