انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

شهرام سلیمی نژاد بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری
پست الكترونیكی shahram.salimi61@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام shahram salimi
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 دوربین دات نتگروهیتهران1399/06/04
2 درخششگروهیکرج1396/11/06
3 دوربین دات نتگروهیتهران1398/05/11
4 نمایش عکس مهاجرانگروهیتهران1398/09/28
5 هنگ گنگگروهیهنگ گنگ1399/12/30
6 هانویگروهیویتنام1401/04/22
7 هنگ گنگگروهیهنگ گنگ1400/11/03
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 تصویر سالتهران1397/12/25دیپلم افتخار
2 نورنگارتهران1397/10/16راه یافته به جشنواره
3 بناهای تاریخی شهرستان تکاببناب1400/03/20رتبه برتر
4 روستا میراث ماندگارگلستان1398/03/15اول
5 آسمان آبیتهران1400/11/08راه یافته به جشنواره
6 سومین جشنواره بین اللملی ایران نماتهران1400/02/27راه یافته به جشنواره
7 فیل هارمونیاقزاقستان1398/04/19دیپلم افتخار
8 حرکت انسانیمشهد مقدس1399/11/17دوم
9 عکس شهر یارانسمنان1400/02/25راه یافته به جشنواره
10 دومین جشنواره عکس روستایی و عشایری کلیبرکلیبر1402/06/14راه یافته به جشنواره
11 پنجمین جشنواره عکس آسمان آبیتهران1401/10/26راه یافته به جشنواره
12 قابهای آزادیتهران1400/11/30راه یافته به جشنواره
13 جشنواره عکس خیامتهران1395/03/31راه یافته به جشنواره
14 سرمایه اجتماعیتهران1399/02/20راه یافته به جشنواره
15 عکس رشدتهران1399/12/10لوح تقدیر
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 پریمیرمجتمع فنی تهران1401/02/251401/04/21
2 عکاسی تیاتر و سینمادانشکده خبر1394/02/281394/02/28
۶- سوابق شغلی