انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

رامیار منوچهر زاده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۹
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - عکاسی مفهومی
پست الكترونیكی r.manouchehrzadeh@gmail.com
سایت اینترنتی www.aliandramyar.com
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 دموانفرادیگالری محسن1400/10/05
2 کاتماندوانفرادیگالری راه ابریشم1400/10/05
3 دومینوانفرادیگالری راه ابریشم1400/10/05
4 ما در جامعه دو گانه ای زندگی می کنیم-- انتخاب نمایید --گالری راه ابریشم1400/10/05
5 پدرانفرادیگالری ماه مهر1400/10/05
6 بیش از ۱۰۰ نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی-- انتخاب نمایید -- 1400/10/05
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 کارگاه تخصصی عکاسیدانشگاه تهران1400/10/051400/10/05
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 دهمین دوسالانه عکس ایرانموزه صبا1400/10/05جایزه بخش عکاسی خلاق
2 بام شکسته بمفرهنگسرای نیاوران1400/10/05برگزیده
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 لیسانس عکاسیدانشگاه تهران1400/10/051400/10/05
2 فوق لیسانسدانشگاه هنر1400/10/051400/10/05
3 دکتریتهران مرکزی1400/10/051400/10/05
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تهراندبیر علمی سالانه عکستهران1397/09/01397/09/0
2 انجمن عکاسان ایرانکیوریتور و عضو شورای سیاست‌گذاری هشتمین دوره۱۰ روزتهران1398/08/01398/08/0
3 ولیعصر پوشه اولکیوریتورتهران1396/07/01397/07/0
4 شریعتی پوشه دومکیوریتورتهران1397/07/01398/07/0
5 انقلاب پوشه سومکیوریتورتهران1398/09/01400/10/0