انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد فرنود بازگشت
نوع عضویت هیئت موسس
سال تولد ۱۳۳۶
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تئاتر - سینما - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی farnood_mohammad@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 مختلفگروهیایران1359/01/01
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 گروهی داخلی و خارجیمحمد فرنودانجمن ها1234567890123500011360
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی خبری و مستنددانشگاه های مختلف1378/01/011398/01/01
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 مطبوعاتتهران1367/12/30اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 تجربه در جهانسیپا پرس1358/01/011398/09/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سیپا پرسعکاس خبریتهران1358/01/011398/08/31