انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

صادق قلیچ لی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۴
شهرستان آزادشهر
گرایش‌های عکاسی طبیعت
پست الكترونیكی sadygraphist64@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/sadegh.ghlichli/
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نور و نجیبانفرادیگنبدکاووس1398/10/10
2 جشنواره قرآن و عترت استان گلستانگروهینگارخانه ارشاد رامیان1395/10/27
3 چهارمین جشنواره نگاخ عاشوراییگروهینگارخانه جهاد دانشگاهی مشهد1386/09/04
4 جشنواره عکس جلوه خورشیدگروهیفرهنگسرای اشراق تهران1396/09/21
5 نمایشگاه گروهی عکاسان گنبد و گرگانگروهینگارخانه ارشاد گنبد1397/03/08
6 دومین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان گنبدکاووسگروهینگارخانه ارشاد گنبد1397/10/29
7 پنجمین جشنواره نگاه عاشوراییگروهینگارخانه استاد حسین ترم چی مشهد1398/03/28
8 سومین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان گنبدگروهینگارخانه ارشاد گنبد1398/11/15
9 چهارمین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان گنبدگروهینگارخانه ارشاد گنبد1399/12/09
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی تئاترآموزشگاه آزاد هنری ری را1399/07/031399/09/07
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره هفته قرآن و عترت استان گلستاناداره ارشاد رامیان1395/10/27نفر اول
2 چهرمین جشنواره نگاره عاشوراییجهاد دانشگاهی مشهد1396/09/09نفر اول
3 جشنواره عکس جلوه خورشیدفرهنگسرای اشراق تهران1396/09/21نفر دوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووسکارشناس هنرهای تجسمیگنبدکاووس1394/03/011401/03/22