انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مهدیه السادات سجادیان بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۰
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی سایر
پست الكترونیكی mahdiehsajadian@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی پایهدانشگاه آزاد تهران مرکز1400/07/011403/01/01
2 عکاسی دیجیتالدانشگاه آزاد تهران مرکز1401/11/011402/03/31
3 کارگاه عکاسی عمومیدانشگاه آزاد تهران مرکز1402/07/011402/10/19
4 عکاسیدانشگاه آزاد رودهن1391/07/011392/04/19
5 نقد عکسدانشگاه آزاد یزد1399/07/011400/04/31
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 دهمین نمایشگاه دوسالانه عکس ایرانموزه هنرهای معاصر1385/08/01تقدیری
2 مسابقه عکس ماهریزنشر ماهریز1387/08/01منتخبین
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کارشناسیدانشگاه تهران1381/07/011386/04/27
2 کارشناسی ارشددانشگاه تهران1386/07/011390/04/14
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه آزاد تهران مرکزعضو هیئت علمیتهران1400/07/011402/12/29