انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد صادق سمندی زاده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - تئاتر - سینما - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی samandizadehs@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام ssamandizadeh1982
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 در ستایش ایرانگروهیبرج میلاد1401/11/25
2 اسطوره هاگروهیبرج میلاد1398/09/14
3 نمایشگاه آثار نجومیگروهیکاخ نیاوران1402/04/23
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی لانگ اکسپوژرپل طبیعت تهران1401/02/261401/02/26
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سایپاکارشناس گرافیستتهران1385/08/011402/04/10
2 شرکت نفتکارشناس گرافیست و عکاستهران1382/04/011384/06/01