انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد رزاقیان پور بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۲
شهرستان رفسنجان
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - تئاتر - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری
پست الكترونیكی razaghian.mohammad@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام mohammad_razaghianpour
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 عکاسی و گرافیک محیطیانفرادیرفسنجان1391/10/09
2 عکاسی و گرافیک محیطیانفرادیسرچشمه1391/10/02
3 عکاسی اجتماعیانفرادیدانشگاه سوره شیراز1386/10/04
4 گروهی عکاسیگروهیرفسنجان1385/11/20
5 گروهی عکاسیگروهیرفسنجان1393/11/10
6 گروهی عکاسیگروهیرفسنجان1390/02/20
7 گروهی عکاسیگروهیرفسنجان1401/05/10
8 گروهی عکاسیگروهیرفسنجان1385/11/22
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی پایهانجمن سینمای جوان رفسنجان، موسسه شهید اوینی تهران1392/08/101395/11/10
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 درختدانشگاه شیراز1387/07/16برگزیده
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فیلم سازیانجمن سینمای جوان1383/08/101384/06/30
2 عکاسی رنگیآموزشگاه سینمایی سپنتا1386/03/101386/06/20
3 نورپردازی تخصصی تبلیغاتیکانون تخصصی آموزش عکاسی مرداد1398/07/111398/10/11
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مجتمع مس سرچشمهعکاسرفسنجان1390/06/011394/11/01