انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مرتضی جابریان اصل بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۰
شهرستان اهواز
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....)
پست الكترونیكی morteza.photo70@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام morteza.jaberian
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 قاب‌های همدلیگروهیساری1398/04/21
2 قاب‌های همدلیگروهیتهران1398/06/29
3 نمایشگاه عکس مکتب سلیمانیگروهیکیش1399/10/13
4 سیل خوزستانگروهیاهواز1398/09/22
5 سیل خوزستان از هشت نگاهگروهیتهران1398/03/29
6 ۲۲۸ عکاسگروهیتهران1397/04/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجرتهران1400/12/14نفر اول
2 نشان عکس سال مطبوعاتی ایران ۱۳۹۸تهران1398/04/06نفر اول
3 دومین جشنواره عکس هشتتهران1397/10/24شایسته تقدیر
4 چهاردهمین جشنواره عکس خبری دوربین نتاصفهان1398/10/26اول
5 ششمین جشنواره بین‌المللی مقاومتتهران1399/12/01نفر دوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی