انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محسن اکبری بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۷
شهرستان الیگودرز
گرایش‌های عکاسی سینما - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری
پست الكترونیكی mohsen.akbari.box@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام mohsen.akbari.look
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 شکرانه نورگروهیشهرستان الیگودرز1385/07/15
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی پایهانجمن سینمای جوانان1392/03/011392/05/08
2 عکاسی پایهانجمن سینمای جوانان1393/04/041393/06/12
3 عکاسی پایهانجمن سینمای جوانان1394/03/031394/05/08
4 عکاسی پایهانجمن سینمای جوانان1400/07/071400/10/01
5 عکاسی پایهدانشگاه علمی و کاربردی1396/10/121396/10/12
6 عکاسی معماریدانشگاه علمی و کاربردی1397/03/181397/03/18
7 عکاسی پایهدانشگاه علمی و کاربردی1397/10/041397/10/04
8 عکاسی پایهدانشگاه علمی و کاربردی1397/10/041397/10/04
9 نرم افزار تصویر سازیدانشگاه علمی و کاربردی1397/10/041397/10/04
10 عکاسی معماریدانشگاه علمی و کاربردی1398/03/071398/03/07
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسیانجمن سینمای جوانان ایران1376/04/011376/06/05
2 تصویر برداریسازمان فنی وحرفه ای1381/01/201381/03/01
3 تصویر برداریدانشکده صدا و سیما تهران1385/04/011385/06/20
4 تصویر برداری سطح پیشرفتهدانشکده صدا و سیما تهران1385/08/231385/10/05
5 تدوین غیر خطیدانشکده صدا و سیما تهران1385/06/201385/06/20
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه علمی و کاربردی الیگودرز1سرپرستالیگودذرز1398/09/231399/07/30
2 انجمن سینمای جوانان کانون فیلم و عکس الیگودرزمسئولالیگودرز1384/05/021387/04/09
3 انجمن هنرهای نمایشیمسئولالیگودرز1392/05/211399/11/04