انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

روُیا شجاعی عربی بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۴۴
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی سایر
پست الكترونیكی royashojaei44@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام royasho.studio
نمونه آثار: