انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

پریدخت سادات اصباح طبایی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۹
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی سینما
پست الكترونیكی paridokht.esbah@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: