انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ساسان مهدیزاده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۳
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی - طبیعت
پست الكترونیكی a@b.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: