انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مسلم سالمی زاده بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۷۰
شهرستان گناوه
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی
پست الكترونیكی moslemsalemizadeh@gmail.com
سایت اینترنتی Moslemsalemizadeh@gmail.com
آدرس اینستاگرام Moslemsalemizadeh
نمونه آثار: