انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

صدیقه شریف زاده بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۶۲
شهرستان كرمان
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - طبیعت - سایر
پست الكترونیكی sediqe.n.62@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: