انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ویدا زرکشان اصفهانی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۳
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی v.zarkeshan@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: