انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مژگان پیله ور بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - مستند اجتماعی - طبیعت - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی Mojan.pilehvar77@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: