انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

صادق میرزا نژاد جیرهنده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۸
شهرستان رشت
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی mirzanezhad.sa@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: