انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی سری اول پذیرفته شدگان عضویت در آذرماه ۹۸ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان آذرماه ۱۳۹۸ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- شهرزاد اکرمی       تهران
۲- سید احمد بهشتی       اصفهان
۳- مصطفی پیرهادی       تهران
۴- فاطمه (بنفشه) پیش خوان       اصفهان
۵- مصطفی حقگوی حقیقی       تهران
۶- حامد خلیلی       ورامين
۷- محسن خیرخواه       يزد
۸- کاملیا رجبی       تهران
۹- محمد رضایی       تهران
۱۰- سید علی سجادی       تهران
۱۱- نیلوفر شریفی       تهران
۱۲- نوشین شفیعی       تهران
۱۳- جابر غلامی       اراك
۱۴- یگانه مجیدی راد       تهران
۱۵- علی محرابی       تهران
۱۶- شکوفا مولانا       بابل
۱۷- هانیه کرباسی       بابل

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, عضویت, پذیرفته شدگان, آذرماه ۹۸
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰