مهلت ثبت نام  دوره آذرماه سال ۹۶ انجمن عکاسان ایران به اتمام رسید.