انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

نقد و بررسی نمایشگاه چشم اندازهای پیش رو برگزار می شود

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه "چشـــــــم انـــــــدازهای پیـــــــش رو" تاملی بر دگردیسی مناظر ايران پنجشنبه 28 آذرماه در گالری راه ابریشم برگزار می شود.
نقد و بررسی نمایشگاه "چشم اندازهای پیش رو" که مهدی وثوق نیا، هنرگردان آن است با حضور مهرداد نجم آبادی و مهرداد افسری ساعت 17 روز پنجشنبه در گالری راه ابریشم واقع در بلوار کشاورز، بین وصال و قدسف شماره 210 برگزار می شود.
 
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷