نمایشگاه عکس غلامان سیاه و کنیزان آفریقایی دوران قاجار ایران در استرالیا

نمایشگاه عکس غلام های سیاه و کنیزان آفریقایی در دوران قاجار ایران سوم مهرماه در دانشگاه غرب سیدنی برگزار می شود.
این نمایشگاه عکس با کیوریتوری پیام خسرونژاد، پژوهشگر کارگروه تاریخ عکاسی ایران که از اساتید دانشگاه غرب سیدنی و پژوهشگر تاریخ عکاسی ایران است، سوم تا 26 مهرماه برگزار خواهد شد و بیانگر تاریخ ناگفته‌ غلامان و کنیزان آفریقایی در دوران قاجار است و حضور تصویری آفریقایی تباران را در دربار قاجار پیگیری و ردیابی می‌کند.
خسرونژاد با گزینش و نمایش این آثار به بررسی روابط بی نظیر عکاسی و سیاهان دربار قاجار در یک بازه‌ زمانی 90 ساله در ایران، از اواخر دوران ناصری تا اواسط دوران  پهلوی اول پرداخته است
عکس های این نمایشگاه از بایگانی‌های دولتی و شخصی در ایران ، اسپانیا ، انگلستان و ایالات متحده آمریکا تهیه، گردآوری و ارائه شده است.
این نخستین نمایشگاهی است که با استفاده از عکس های دوران قاجار و پهلوی و با موضوع  غلامان و خواجه‌های سیاه و کنیزان آفریقایی دربار قاجار در استرالیا برپا می‌شود گرچه چهار سال پیش نمایشگاهی با همین موضوع و توسط همین پژوهشگر در محل موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار شد.
 
تاریخ خبر: 1398/07/01