برپایی 10 روز با عکاسان ایران در دست بررسی است

عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران برگزاری هشتمین دوره «10 روز با عکاسان ایران» را در دست بررسی ذکر کرد.

حسن غفاری عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در گفتگو با خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری صبا درباره برگزاری هشتمین دوره همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» گفت: برگزاری همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» از جمله برنامه های اصلی انجمن است و در تازه ترین جلسه ای که با موضوع  همایش «۱۰ روز با عکاسان» برگزار شد، مقرر شده است که کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن با بررسی دوره های قبلی این همایش، پیشنهادها، راهکارهای تامین بودجه و  اهداف هشتمین دوره این رویداد را در گزارشی به هیات مدیره ارایه کند تا پس از قرائت گزارش کمیته، برای برگزاری این رویداد تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

وی با اشاره به احتمال بروز تغییراتی در برگزاری این رویداد بیان کرد: برگزارکننده و تصمیم گیرنده همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» انجمن عکاسان ایران است اما تلاش کرده است که این رویداد را صرفاً به نام خود و اعضای خود تمام نکند، به همین منظور فراخوان آن در انجمن های تخصصی عکاسی و جامعه دانشگاهی منتشر می شد که همه جامعه عکاسی را دربرگیرد و از کمک هایی که از سوی انجمن های مختلف ارایه می شد، بهره مند بوده است اما این اتفاقات منجر به بروز سوءتفاهم ها و انتظاراتی شده که ممکن است بر اساس نظر هیات مدیره برگزاری این دوره از رویداد «۱۰ روز با عکاسان ایران» با تفاوت هایی همراه باشد.

غفاری همچنین یادآور شد: در ماه اخیر با توجه به نگرانی هایی که برخی از اعضای انجمن عکاسان ایران درباره اعلام فعالیت های این انجمن داشتند و به منظور اطلاع رسانی فعالیت های انجمن، اعضای هیات مدیره گفتگوهایی را در همین راستا برای آگاهی جامعه عکاسی انجام دادند که شرح آن در سایت های عکاسی و رسانه ها منتشر شده است.

وی افزود: با توجه به برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در پاییز سال جاری، به نظر می رسد لازم است که تعریف دوباره ای از این انجمن و فعالیت های آن ارایه کنیم تا در زمان برگزاری مجمع عمومی، افراد کارآمد، جوان، علاقه مند و پیگیر دارای طرح و برنامه برای حضور در هیات مدیره کاندیدا شوند و این انجمن وارد دور تازه ای از حیات خود شود.

این عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در پایان درباره برگزاری دوسالانه عکس ایران هم گفت: متولی اصلی برگزاری دوسالانه های هنری، انجمن ها هستند اما برگزاری این دوسالانه نیز از جمله اهداف و برنامه های انجمن عکاسان ایران است اما تاکنون هیات مدیره، هیچ جلسه و گفتگویی در این زمینه نداشته است.

خبرگزاری صبا

تاریخ خبر: 1398/05/30