عکس های دو نفره و نامریی ها

نمایشگاه عکس های دو نفره در گالری محسن، نمایشگاه عکس نامریی ها در گالری والی و نمایشگاه نقاشی و عکس "گل واژه کمند در آتشزاد" در گالری آتشزاد جمعه چهارم مرداد ماه افتتاح می شود.
نمایشگاه عکس‌های مهدی خندان و وحید دشتیاری با عنوان "عکس های دو نفره"  4 تا 16 مرداد در گالری محسن برپاست. گالری محسن در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک 42 قرار دارد.
نمایشگاه عکس‌های دونفره وحید دشتیاری و مهدی خندان با دو چاپ مجزای سیانوتایپ و چاپ نقره درباره فرایندی آلترناتیو در ثبت واقعیت است؛ یکی در پی بازستانی روح ازدست‌رفته‌ی عکس و برگردان نسخه‌ی جعل به اصل است و دیگری به‌دنبال روح گمشده‌ی شهر و برگردان یک اصل به نسخه‌ای جعلی.
نمایشگاه عکس امیرحسین شایگان با نام "نامرئی‌ها" 4 تا 15 مرداد در گالری والی به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 72 برپاست.
نمایشگاه نقاشی و عکس "گل‌واژه کمند در آتشزاد" 4 تا 9 مرداد در نگارخانه آتشزاد به نشانی ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپور (توانیر) شمالی، بعـد از پل همت، پـلاک 23 برپاست.
 
تاریخ خبر: 1398/05/03