آخرین مهلت ثبت نام عضویت در انجمن عکاسان 20 تیر است


مهلت ثبت نام عضویت در انجمن عکاسان ایران تا 20 تیرماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، مهلت ثبت نام برای عضویت در انجمن عکاسان ایران که تا 15 تیرماه بود تا 20 تیرماه تمدید شد.
عکاسان علاقمند برای عضویت در انجمن عکاسان ایران تا 20 تیرماه می توانند در سایت انجمن به نشانیnips.org.ir ثبت نام کنند و مدارک و مستندات خود را ثبت کنند.
انجمن پس از بررسی درخواست های ثبت شده، نتایج عضویت متقاضیان را اعلام می کند.
انجمن عکاسان ایران در هر سال دو بار ثبت نام متقاضیان  عضویت عکاسان را انجام می دهد.
 
تاریخ خبر: 1398/04/17