آیین رونمایی کتاب گزیده عکس های تاریخی دوره قاجار

آیین رونمایی کتاب گزیده عکس های  تاریخی دوره قاجار همراه نشست تخصصی توسط معاونت اجرایی و اسناد وزارت امور خارجه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۲۹۷ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار می گردد .

سخنرانان :

مرتضی دامن پاک جامی

دکتر محمد حسن سمسار

دکتر محمد ستاری

نسرین ترابی

کتاب مذکور در ۴۲۲ صفحه مصور در سال ۱۳۹۶   به همت نسرین ترابی و با حمایت مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه منتشر شده است .

آدرس : خیابان نیاوران ، خیابان شهید آقایی ، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

 

روابط عمومی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
واژه های کلیدی:  قاجار. وزارت امور خارجه . مژگان طریقی
تاریخ خبر: 1397/12/10