نمایشگاه «مدارِ بسته» با موضوع امنیت

نگارخانه ماه مهر از روز جمعه ـ شانزدهم آذر ماه ـ تا سوم دی ماه، میزبان ۱۰ اثر هنری معاصر درباره‌ امنیت است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی این نمایشگاه، مدارِ بسته نمایشگاهی است که با پرداختن به امنیت به عنوان دغدغه‌ای فردی، اجتماعی و فرهنگی می‌خواهد بخشی از مهم‌ترین شرایط زندگی و کامیابی جامعه را از زوایای مختلف بررسی کند.

هنرمندانی که در این نمایشگاه برای همکاری از آنها دعوت شده است، پیشینه‌ی روشنی از کار بر روی مسائلی از این دست را در سابقه‌ی فعالیت خود دارند. آنها پیش از این نیز با استفاده از مدیوم‌های مختلف و شیوه‌های بیان خلاقانه در بستر هنرمعاصر تجربه‌های موفقی داشته‌اند.

در این نمایشگاه که توسط زرتشت رحیمی نمایشگاه‌گردانی شده است، آثاری از شهرام انتخابی، بهنام کامرانی، سیمین کرامتی، صالح تسبیحی، محمود محرومی، مهسا الف، سمانه مطلبی، علی سلطانی تهرانی، مسعود حاج‌جعفری زاده و نگار عالم زاده گرجی به نمایش درمی‌آید.

آثار این نمایشگاه با استفاده از رسانه‌های مختلفی چون ویدیو، چیدمان، عکس و ... پدید آمده‌اند و در فضایی بینامتنی سعی دارد با تاکید بر ضرورت استفاده از مدیوم‌های جدید برای ارتباط مؤثرتر با مخاطب نمایشگاه متفاوتی را عرضه کند.

خبرگزاری ایسنا
واژه های کلیدی:  مدار بسته. معاصر. زرتشت رحیمی.
تاریخ خبر: 1397/09/15