مرحله اول ثبت نام عضویت انجمن عکاسان ایران در سال ۹۷ آغاز شد

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران اولین مرحله پذیرش اعضای جدید در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد.

علاقمندانی که مایلند به عضویت انجمن عکاسان ایران درآیند تا ۱۵ تیرماه ۹۷ به سایت  www.nips.org.ir  مراجعه نمایند و در بخش "عضویت در انجمن" با رعایت مقررات و مطالعه اساسنامه تقاضای خود را به صورت آنلاین ثبت و مدارک خود را ارسال نمایند. پس از تاریخ ذکر شده هیچ تقاضایی پذیرفته نخواهد شد .

لازم به ذکر است متقاضیان عضویت تنها از طریق سامانه اعلام شده مدارک خود را ارسال نمایند و از ارسال مدارک به دفتر انجمن خودداری کنند.

 

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران 

واژه های کلیدی:  عضویت، انجمن عکاسان ایران
تاریخ خبر: 1397/03/13