انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی سری اول پذیرفته شدگان عضویت در خرداد ماه ۹۶ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان خرداد ماه ۱۳۹۶ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- بنت الهدی اصغری       قم
۲- محمدرضا بهمرام       اهر
۳- اشکان پردل       مشهد
۴- گلریز خانعلی زاده       تهران
۵- سمانه خسروی       تهران
۶- فرناز دمنابی اصل       تهران
۷- بنفشه رضازاده       تهران
۸- صدیقه زمانیان       كرج
۹- رضا زنگنه       همدان
۱۰- سعید سعیدی       تهران
۱۱- محسن شاهمردی       تهران
۱۲- علی شفیعی کلی       رشت
۱۳- جواد شیدا       اراك
۱۴- مهدي طاهری       تهران
۱۵- سارا عباسی       تهران
۱۶- حسین عرب زاده       گناوه
۱۷- نجمه غریبی       تهران
۱۸- شهاب غفاری       تهران
۱۹- آذین غیاثی       تهران
۲۰- رضا فتحی مقدم       بندرعباس
۲۱- فاروق قادری آذر       بوكان
۲۲- اسماعیل گلشن مژدهی       رشت
۲۳- صفر محمدزاده       تهران
۲۴- امین محمدی       تهران
۲۵- مسعود مختاری       تهران
۲۶- شقایق مرادیان نژاد       تهران
۲۷- البرز ملک‌پور ارشلو       تهران
۲۸- مریم ملکی       تهران
۲۹- میثم مه آبادی       تهران
۳۰- سید علی میرعمادی       اصفهان
۳۱- سید امیرحسین میرمعینی       تهران
۳۲- مانوش نبوی       تهران
۳۳- علی نجات بخش اصفهانی       اصفهان
۳۴- ساقی نخعی زاده       تهران
۳۵- سیدمحمدعلی واعظی نژاد       تهران
۳۶- سیدمهدی کاشی زاد       تهران
۳۷- محمد کشوری       تهران
۳۸- محمد مهدی یارجانی       تهران
۳۹- غزاله یزدانپرست طهرانی       كرج
۴۰- ارش یغماییان       تهران

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳