دوستان عزیزعلاقمند به عضویت در انجمن عکاسان ایران تا  ۳۰ خردادماه  زمان ثبت نام  و ارسال آثار شما در سایت انجمن در نظر گرفته شده است . لطفا از ارسال مدارک به دبیرخانه انجمن خودداری نمایید. 

اطلاعیه کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران : ثبت نام عضویت تا 10 تیرماه تمدید شد . 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم آذرماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول آذرماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

 
تهران، خردمند جنوبی، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵ واحد ۸ طبقه ۴
تلفن :88313089
کد پستی : 1584679111

شماره حساب انجمن:
شماره کارت 0447 2782 8610 6219  به نام آقای افشین شاهرودی - بانک سامان