دوستان عزیزعلاقمند به عضویت در انجمن عکاسان ایران تا 30آذرماه  زمان ثبت نام  و ارسال آثار شما در سایت انجمن در نظر گرفته شده است . لطفا از ارسال مدارک به دبیرخانه انجمن خودداری نمایید. 

 

تهران، خردمند جنوبی، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵ واحد ۸ طبقه ۴
تلفن :88313089
کد پستی : 1584679111

شماره حساب انجمن:
شماره کارت 0447 2782 8610 6219  به نام آقای افشین شاهرودی - بانک سامان