دوستان عزیزعلاقمند به عضویت در انجمن عکاسان ایران تا  ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ زمان ثبت نام  و ارسال آثار شما در سایت انجمن در نظر گرفته شده است. لطفا از ارسال مدارک به دبیرخانه انجمن خودداری نمایید. 

اطلاعیه کمیته عضوگیری انجمن عکاسان ایران

با توجه به برگزاری ششمین دوره ده روز با عکاسان ایران، مهلت ثبت نام عضوگیری انجمن عکاسان ایران به مدت یک هفته تا پایان ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۹ تمدید گردید .

ثبت نام در دوره دوم سال ۱۳۹۶ به اتمام رسید


لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم خردادماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول خردادماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم آذرماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول آذرماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری دوم خرداد ماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان سری اول خرداد ماه ۱۳۹۵ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید. 

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان آذرماه ۱۳۹۴ انجمن عکاسان ایران کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان دور دوم آذرماه ۱۳۹۴ انجمن عکاسان کلیک کنید. 

 
 
تهران، خردمند جنوبی، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵ واحد ۸ طبقه ۴
تلفن :88313089
کد پستی : 1584679111

شماره حساب انجمن:
شماره کارت 0447 2782 8610 6219  به نام آقای افشین شاهرودی - بانک سامان