اسامی سری دوم پذیرفته شدگان عضویت در خردادماه ۹۸ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره دوم پذیرفته شدگان خردادماه ۱۳۹۸ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- فاطمه پازکی دهقانیان فرد       پاكدشت
۲- ویدا زرکشان اصفهانی       تهران
۳- سحر سقا       مشهد
۴- محمد طایفه نفر       تهران
۵- آرام طهماسبی       تهران
۶- علیرضا عقبایی       تهران
۷- سارا علی محمدی       تهران
۸- سیاوش عیدانی اصل       تهران
۹- نسیم غنی زاده       اروميه
۱۰- ابراهيم ميرمالک       تهران

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران، عضویت، خرداد ۹۸
تاریخ خبر: 1398/06/30