آغاز فعالیت انجمن عکاسان استان همدان

همزمان با پاسداشت روز جهانی عکس تاریخی برای پنجمین سال در همدان، آغاز بکار رسمی  انجمن عکاسان استان همدان رونمایی شد.

انجمن عکاسان استان همدان پس از پیگیری بیش از 4 ساله جمعی از عکاسان در بهمن 97 با شماره ثبت 843 مجوز خود را دریافت کرد و همزمان با پاسداشت روز جهانی عکس تاریخی مصادف 19 آگوست فعالیت رسمی خود را با حضور بیش از 300 عکاس فعال و پیشکسوت ، نماینده استاندار و دستگاه های دولتی و رسانه ها آغاز کرد.

در اساسنامه این انجمن بر ترویج و اعتلای هنر عکاسی با رویکرد متعهدانه ، تبیین جایگاه هنرمندان این رشته و کارآمدی عکاسی در حوزه های مختلف ، برگزاری کارگاه ها و کلاسهای آموزشی، همایش ها و نمایشگاه های تخصصی و حمایت حقوقی واجتماعی از عکاسان استان تاکید شده است.

در کنار هیات مدیره این انجمن از شورای فنی تخصصی با مشارکت نمایندگان مجموعه های فعال عکاسی استان همچون سینمای جوانان استان، گروه عکس پروازشهرداری همدان ، عکاسان مطبوعاتی و کانون عکس همدان در جهت امور عضویت،نمایشگاه ها و کارگاه ها بهره خواهد برد

تاریخ خبر: 1398/05/31