انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ارتباط و تعامل اعضا و هیات مدیره انجمن ضرورت دارد

عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران بر تعامل و ارتباط بیشتر اعضای انجمن و هیات مدیره تاکید کرد.
مسعود زنده روح کرمانی گفت: در رفتار مدنی درست ضرورت دارد که اعضای یک تشکل و انجمن مشارکت فعال و پویا داشته باشند، مطالبه گری و سوال کنند و هیات مدیره نیز باید این تعامل را تقویت کند.  مشارکت فعالانه اعضای انجمن در مجمع عمومی برای انتخابات هیات مدیره ضرورت  است و مشارکت بیشتر به انتخاب درست تر منجر می شود. انجمن عکاسان ایران به جوانان خوش فکر و دارای ایده نیاز دارد.
مدیر کمیته اعضا انجمن عکاسان ایران در ادامه گفت: انجمن عکاسان ایران در حال حاضر یک هزار و 835 عضو دارد که حدود نیمی از اعضا فعال هستند که حق عضویت را منظم پرداخت می کنند، در برنامه ها مشارکت و با انجمن ارتباط دارند. بیشتر اعضای انجمن یعنی حدود 57 درصد عکاسان شهرستان ها هستند. اینکه بیشتر اعضای انجمن شهرستانی هستند و امکان حضور در مجمع عمومی برای آنان دشوار است مساله ای را ایجاد می کند بنابراین با وزارت کشور مذاکره کردیم که مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره برای اعضای شهرستانی انجمن اینترنتی برگزار شود تا بتوانند مشارکت کنند و برای حضور در مجمع عمومی مجبور نباشند به تهران سفر کنند.
زنده روح کرمانی گفت: آیین نامه ای برای عضویت انجمن عکاسان ایران تدوین کرده ایم که پس از نهایی شدن و تصویب در هیات مدیره اجرایی می شود و در این آیین نامه ضوابط عضویت و موارد سلب عضویت مشخص شده است. همچنین طرح رتبه بندی و طبقه بندی اعضای انجمن را در دستور کار داریم که اعضای انجمن بر اساس سوابق، فعالیت ها و .. که اطلاعات و اسناد آن در سامانه ای که طراحی می شود، ثبت خواهد شد، رتبه بندی شوند. همچنین عکاسان عضو انجمن بر اساس ژانرهایی که فعالیت می کنند دسته بندی می شوند. انجمن عکاسان ایران تا سال گذشته در پذیرش عضویت متقاضیان فقط عکاسان را در نظر داشت اما از سال گذشته افرادی که در زمینه عکاسی فعالیت دارند و تاثیرگذارند مانند پژوهشگران، مدرسان، مولفان، منتقدان و .. نیز مورد توجه قرار گرفتند و در واقع چرخه عکاسی مورد توجه است. 
مدیر کمیته اعضا انجمن عکاسان ایران درباره شیوه پذیرش اعضای انجمن در حال حاضر گفت: در کمیته اعضا، حقوقی و رفاهی انجمن شورایی پنج نفره برای عضویت وجود دارد که سه نفر ثابت از اعضای این کمیته ها هستند و دو نفر به تناسب عکاسان متقاضی در ترکیب شورا قرار می گیرند و بر اساس ضوابط اساسنامه متقاضیان براساس عکس ها، مدارک و اسنادی که فرستاده اند برای عضویت انتخاب می شوند. از چند سال پیش که متقاضیان برای عضویت از طریق سایت ثبت نام می کنند، هر سال دو بار در خرداد و دی ماه عضو گیری انجام می شود و سایت یک ماه برای ثبت نام باز است. در هر سال حدود 700 تا 800 متقاضی عضویت در انجمن داریم که به طور میانگین در هر سال 60 تا 70 نفر پذیرفته می شوند. عکاسانی که عضو انجمن می شوند باید به اهداف 12 گانه انجمن را مورد توجه قرار دهند و به منشور اخلاقی انجمن وفادار باشند. منشور اخلاقی انجمن بر اساس ایده ای از سعید فلاح فر و با همکاری سعید دستوری، محمد مهدی رحیمیان و سعید فلاح فر تدوین شد و بعد به تصویب هیات مدیره رسید. در پیش نویس آیین نامه ای که برای عضویت تدوین شده است مواردی که برای عضویت مورد نظر است و مواردی که موجب سلب عضویت از انجمن می شود، مشخص شده است. مثلا اینکه یک عضو چگونه به خاطر عدم پرداخت حق عضویت و یا تخلف و خطایی در جشنواره یا نمایشگاهی ممکن است از عضویت انجمن سلب شود، مشخص شده است. برای عضویت عکاسان در انجمن بر اساس ضوابط، آثار آنان و مدارک و اسنادی که از نمایشگاهها، تالیفات و ... در سایت ثبت می شود، بررسی می شود و در حال حاضر اطلاعات بسیاری از عکاسان در سایت انجمن ثبت است. انجمن عکاسان ایران برای عضویت  به ایده و اندیشه عکاسانه که در عکس بروز می کند توجه دارد و هر کسی که عکس می گیرد امکان عضویت در انجمن را ندارد. در دنیای امروز چه در ایران و چه در جامعه جهانی کسانی که عکس می گیرند بسیار زیاد است اما ایده و تفکر در عکاسی اهمیت دارد. بنابراین برای عضویت آثار عکاسان بررسی می شود و در کنار آن خود عکاس از نظر فعالیت ها، روزمه عکاسی و ایده و اندیشه نیز ملاک است. 
زنده روح کرمانی درباره فعالیت های انجمن از زمان تاسیس تاکنون گفت: برای بررسی فعالیت انجمن عکاسان ایران لازم است شرایط کشور در نظر گرفته شود. نخستین هیات مدیره انجمن سال 1388 شکل گرفت که دوربین و عکاسی در جامعه ما مساله بود، بنابراین انجمن باید در زمینه زیرساخت ها کار می کرد. انجمن بیش از یک سال در یک فضای خصوصی مستقر بود و بعد که به عضویت شورای عالی خانه هنرمندان درآمد در خانه مستقر شد و یک میز در آنجا داشت. از سال 1393 که خانه هنرمندان شماره 2 به انجمن ها داده شد، امکان فعالیت بیشتر، تعامل و هم اندیشی فراهم شد. انجمن عکاسان ایران هفت دوره همایش 10 روز با عکاسان را به شکل مطلوب برگزار کرد که ایرادهایی هم داشت. در این هفت دوره بیش از 250 نشست و برنامه برگزار شد و بیش از دو هزار عکس نمایش داده شد و انجمن در برگزاری 10 روز با عکاسان فقط به عکاسان و عکاسی فکر نکرد بلکه برای جامعه فکر شد. همچنین انجمن با عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان ایران و کمیته های این خانه و شورای تجسمی نقش مشورتی و فکری در رویدادها و برنامه های هنری دارد. از سوی دیگر برای زیرساخت های حوزه عکاسی تلاش کرده است و تعامل و تفاهم هایی با نهادهای هنری و سایر نهادها مانند صندوق اعتباری هنر، دانشگاهها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ناجی هنر و .. داشته است. انجمن تلاش کرده که در یک بخش برای اعضا کارهای صنفی انجام دهد و در بخشی برای جامعه عکاسی فضاهایی را فراهم کند. البته کارهایی نیز باید انجام می شد که تاکنون فرصت وامکان آنها فراهم نشده است. ایرادی که به انجمن وارد است اینکه درباره بسیاری از فعالیت هایی که در طول سال انجام می دهد اطلاع رسانی نکرده است و بیشتر با 10 روز با عکاسان معرفی شده در حالی که فعالیت های زیادی انجام می شود و ضرورت دارد که بخش اطلاع رسانی انجمن نیز تقویت شود.
مرجع:  روابط عمومی انجمن عکاسان ایران 
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱