⁨مروری بر آثار امان الله طریقی در موزه هنرهای معاصر اصفهان

مروری بر آثار امان اله طریقی عکاس و نقاش دهه ۲۰ اصفهان در موزه هنرهای معاصر این شهر افتتاح شد. 

منتخبی از عکس های جدید عکاسخانه هالیوود را در ویترین هالیوود چهارباغ پس از چهار دهه آرشیو عکاسخانه هالیوود و نقاشی های عکاسباشی شهره شهر را در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش درآمد . 

زیست هنری امان الله طریقی در دهه ۲۰ چهارباغ را صاحب هالیوود کرد، جایی که تصویر سلبریتی های ایرانی، آوازخوانان و موسیقیدان های اصفهانی و پرتره‌های مردم در تاریخ هنــر به ثبت رسید. امان الله اما در کنــار عکاسی، نقاش برجسته‌ای هم بود. آوازه‌اش در محافل هنری آمریکا و در ردیف چهار هنرمند نقاش پرتره در جهان می‌پیچید .


گشایش: پنجشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۸
ساعت: ۱۸/۳۰

ادامه نمایشگاه تا ۱۷ خرداد ۹۸ 

ساعت های بازدید: ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰
جمعه ها: ۱۶ تا۲۰

موزه هنرهای معاصر اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان استانداری، موزه هنرهای معاصر اصفهان

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران
واژه های کلیدی:  هالیوود. امان الله طریقی . اصفهان
تاریخ خبر: 1398/02/25