نشست خبری هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

نشست خبری هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران شنبه ۱۰ آذرماه در انجمن عکاسان ایران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران، در این نشست که با حضور خبرنگاران رسانه ها ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۰ آذرماه برگزار می شود، سیف الله صمدیان؛ رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران و مجید ناگهی؛ دبیر همایش، درباره برنامه های این دوره توضیح می دهند.


انجمن عکاسان ایران هفتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان را ۱۴ تا ۲۳  آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.

 

 

روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران 

واژه های کلیدی:  ده روز. نشست . خبری. سیف الله صمدیان . مجید ناگهی
تاریخ خبر: 1397/09/09