انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ابقا رییس هیات مدیره، نایب رییس و خزانه دار انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۹۶ تشکیل و رییس هیات مدیره، نایب رییس و خرانه دار سال گذشته برای سال جدید نیز در سمت های خود به ترتیب ذیل ابقا شدند : 


سیف الله صمدیان ، رئیس 
فرزاد هاشمی ، نایب رئیس 
افشین شاهرودی ، خزانه دار

این افراد بنا به وظیفه خود متعهد شدند با همدلی ، همفکری و همیاری خود و سایر اعضاء هیات مدیره اداره امور انجمن را در سال پیش رو به بهترین نحو ممکن عهده دار باشند.

 

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران 

واژه‌های کلیدی:  انجمن, سیف الله صمدیان, فرزاد هاشمی, افشین شاهرودی
تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷