اطلاعیه نخستین مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۸

اطلاعیه انجمن عکاسان ایران در مورد مجمع عمومی ۱۳۹۸

به اطلاع اعضای محترم می رساند:

پس از انجام هماهنگی لازم با وزارت کشور و کارشناسان اداره‌ی کل  سیاسی و دبیرخانه‌ی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای برگزاری مجمع سالانه‌ی انجمن با هدف انتخاب چهارمین دوره‌ی اعضای هیات مدیره، بازرس و اعضای علی البدل، مقرر گردید پس از اطلاع رسانی رسمی در اسفندماه ۱۳۹۷ و اعلام تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برای برگزاری مجمع از طریق تارنمای انجمن، شبکه های اجتماعی و پیامک برای اعضای محترم انجمن در سراسر کشور اقدام شود تا امکان حضور داوطلبان حائز شرایط در رقابت های انتخاباتی فراهم گردد.
در پایان مهلت ثبت نام در تاریخ ۲۱ فرودین ماه ۱۳۹۸ فقط تعداد ۷ نفر از اعضای محترم انجمن ثبت نام کرده و به عنوان نامزد به شورای برگزاری معرفی شدند. 

لذا با توجه به عدم به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان حائز شرایط برای انتخاب نهایی ۷ عضو هیات مدیره، ۳ عضو علی البدل هیات مدیره، ۱ بازرس و۱ بازرس علی البدل (جمعاً ۱۲ نفر) ، بر اساس مقررات و مصوبه‌ی هیات مدیره مراتب رسماً به وزارت کشور اعلام گردید و متقابلاً از سوی اداره‌ی کل  سیاسی آن وزاتخانه موارد ذیل به اطلاع دبیرخانه انجمن رسید:

 الف -  استمرار فعالیت انجمن و اعضای هیات مدیره فعلی و بازرسان پس از ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی بلامانع است 
  ب – دستور به پیگیری ارائه‌ی راه کار مناسب برای برگزاری مجمع سالانه از سوی کارشناسان اداره‌ی کل  سیاسی در تعامل با نمایندگان انجمن عکاسان ایران  

 بدیهی است در تلاش هستیم تا با بهره گیری از مشاوره و دستورالعمل های اجرایی  وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع سالانه ۱۳۹۸ در اسرع وقت اقدام نماییم.


                                                                                                                            با سپاس

 

 

 

با توجه به پایان یافتن زمان فعالیت هیات مدیره دوره سوم و بر اساس (ماده ۹ مجمع عمومی) ، (ماده۱۷ هیات مدیره) و (ماده ۲۰ بازرس)، اساسنامه انجمن عکاسان ایران، نخستین مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره و بازرس دوره چهارم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با دو روش همزمان ، حضوری برای اعضا ساکن در تهران و اینترنتی برای اعضا ساکن در شهرستان ها برگزار می شود.

دستور جلسه:
۱- ارایه گزارش هیات مدیره دوره سوم و بازرس
۲- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره
۳- انتخاب اعضا هیات مدیره دوره چهارم و بازرس

هیات مدیره انجمن عکاسان ایران           


شرایط درخواست نامزد شدن در چهارمین دوره هیات مدیره انجمن عکاسان ایران: 
۱- عضو اصلی انجمن و دارای کارت عضویت با تاریخ اعتبار
۲-حد اقل سن ۳۰ سال تمام ( متولدین پیش از تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۳)
۳- حداقل سه سال از عضویت در انجمن عکاسان ایران گذشته باشد
۴- حضور نامزد در روز برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی
۵-چنانچه اعضای ساکن در شهرستان خواهان نامزدی در انتخابات هستند، می بایست امکان حضور هر دو هفته یکبار در جلسات هیات مدیره که در دفتر انجمن در شهرستان تهران برگزار می‌شود را داشته باشند.
۶- تکمیل فرم تقاضا نامزدی چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن عکاسان ایران از طریق سایت انجمن

مهلت درخواست ثبت نام نامزدی چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس به اتمام رسید