انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سعید دستوری بازگشت
نوع عضویت هیئت موسس
سال تولد ۱۳۲۸
شهرستان شمیرانات
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - سینما - عکاسی مفهومی - مناظر شهری
پست الكترونیكی saeed.dastoori@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 فستیوال کارلسونگروهیکالیفرنیا1357/11/26
2 ایرنگردی و جهانگردیگروهیتهران1382/05/16
3 حمایت از حیواناتگروهیتهران1379/09/15
4 کوچه مرغیگروهیتهران1379/08/15
5 وزارت فناوری فرهنگ فیلمانفرادیتهران و استانبول1392/09/15
6 چند روزی در میانگروهیتهران1398/03/15
7 تک درختگروهیتهران1397/04/15
8 یک تکه زندگیگروهیتهران1396/04/15
9 تصویرسالگروهیتهران1397/11/15
10 سالگرد خانه عکاسانگروهیتهران1390/04/21
11 سالگرد خانه عکاسانگروهیتهران1391/04/21
12 سالگرد خانه عکاسانگروهیتهران1392/04/21
13 قاب های سفیدگروهیتهران1396/11/15
14 قاب های سفیدگروهیتهران1397/11/15
15 جشنواره صلحگروهیتهران1397/05/16
16 جشنواره صلحگروهیتهران1397/05/16
17 چند روزی در میانگروهیتورنتو1398/06/02
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 نورپردازیدانشکده هنر و معماری1367/11/011368/03/15
2 نورپردازیدانشکده هنر و معماری1385/11/011386/03/15
3 نورپردازیدانشکده خبر1395/11/011398/03/15
4 نورپردازیآموزشگاه عکاسی خلاق1393/07/011398/08/24
5 نورپردازیخانه عکاسان1386/07/011395/07/01
6 نورپردازیورکشاپ همدان1395/04/251395/04/25
7 نورپردازیورک شاپ هگمتانه- تهران1395/07/121395/07/12
8 نورپردازیورک شاپ هگمتانه- تهران1396/10/131396/10/13
9 نورپردازیشرکت سامان تهران1397/04/151397/04/15
10 نورپردازی پرتره خلاقتهران - dreamlight1395/08/011395/08/01
11 نورپردازی استودیوییخانه هنرمندان تهران1393/09/151393/09/15
12 اقتصاد در عکاسی تبلیغاتیخانه هنرمندان- تهران1394/09/151394/09/15
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 فستیوال کارلسونکالیفرنیا1358/11/15اول
2 ایرانگردی و جهانگردیتهران1382/05/16اول
3 حمایت از حیواناتتهران1379/09/15تقدیر شده
4 جشنواره هنری باخانمانتهران1396/12/05تقدیرنامه
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی و ورک شاپ های نورپردازی، نورپردازی پرتره ( بیان شخصیتی )کالج کامپتون کالیفرنیا1358/07/011360/12/01
2 عکاسی و ورک شاپ های نورپردازی، نورپردازی پرتره ( بیان شخصیتی )کالج کامپتون کالیفرنیا1358/07/011360/12/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مجله عکاسی خلاقسردبیری ( چنته های سردبیری)-ترجمه- داستان های ادبیتهران1393/10/011393/10/01