انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مهرا مهندس نیا بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۳
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی mehramohandesnia@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام mehramohandesnia
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نمایشگاه پایان سالگروهیگالری شم1401/12/05
2 پروژه کماگروهیگروهی با کیوریتوری علی میراسماعیلی1401/12/14
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی مقدماتیعکاسی حرفه ای1401/12/141401/12/14
2 لایت رومعکاسی حرفه ای1401/12/141401/12/14
3 نقد هنریعلی میراسماعیلی1401/12/141401/12/14
4 پرترهمریم سعیدپور1401/12/141401/12/14
5 نقد هنریعلی میراسماعیلی1401/12/141401/12/14
۶- سوابق شغلی