انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

جلسه هیات مدیره انجمن برگزار شد

جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران عصر یکشنبه 13 مردادماه ١٣٩٨در دفتر انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، در این جلسه درباره همایش 10 روز با عکاسان ایران به عنوان یکی از برنامه های اصلی انجمن و برگزاری هشتمین دوره اين همایش بحث و گفتگو شد.
در اين جلسه مقرر شد، کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن پس از بررسى دوره های قبل؛ اهداف، استراتژى و چگونگى برگزاری هشتمین دوره همایش ده روز با عكاسان ايران را به هیات مدیره پیشنهاد کند.
پس از بررسی پيشنهادات ارائه شده، هیات مدیره نسبت به انتخاب دبیر دوره آتى همایش اقدام خواهد کرد.
در جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، اعضای اصلی هیات مدیره، بازرس و اعضای علی البدل حضور داشتند.
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵