نمایشگاه عکس گذری از برقه در کرمان

گذری از برقه نمایشگاه عکس فاطیما حسینی در کرمان برگزار می شود . 


هنرمند بین المللی افغانستان
گشایش : جمعه ۱۵ تیر ماه ساعت ۶ عصر
همراه بانشست و گفت و گوی تخصصی ساعت ۷.۳۰ عصر

نشان نمایشگاه :‌کرمان شفا ۱ پلاک ۴۶

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران 
واژه های کلیدی:  برقه. کرمان. فاطیما حسینی. افغانستان
تاریخ خبر: 1397/04/14